Støtteforeninger

 Støtteforeninger

Skovbakken Fodbold nyder godt af støtte fra tre støtteforeninger: Bakkens Banko Venner, Bakkens Venner og Bakken Girls. Herudover yder old boys-afdelingen - udover at de naturligvis arrangerer old boys Fodbold - også støtteforening til fodboldafdelingen.

Støtteforeningen Bakken Girls
Startede i efteråret 2012 og har pt. 66 medlemmer der hver betaler 150 kr. pr. år Støtteforeningen har i såvel 1213 som 2014  fordelt beløb til såvel ungdomshold som seniorhold.

Foreningen starter kun en aktivitet op, der via budgetlægning forventes at give overskud.

Foreningen søger at løfte opgaver for hele pige-/kvindeafdelingen, og har bl.a. udført følgende aktiviteter:

Stået for servicen ved 3F hjemmekampene, og jævnligt ved U-18-holdets kampe. - Entre, grill, speakertjenesten.

Bakken Girls er drivkraften bag det årlige sponsorcykelløb Tour de Vejlby. Ved at rense CERES-parken for tomme ølflasker, cigarretskodder mv. tjentes 5.000 kr. efter koncert. Ved DAD-koncerten i juni 2014 hjalp medlemmerne af foreningen til fra dag et.

Bestyrelsens medlemmer hjælper til når de føler der er overskud dertil.

BAK BAKKEN OP - bliv medlem

Medlemskab, 150 kr  opnås ved at sende en mail til støtteforeningens formand Bent Jensen via mail Jensen64@mail.dk

Anfør :

Navn

 Værges navn

 Mobil

 Mail

 Fødselsdato og -år. (ikke cpr.nr.)

 

Sportslig hilsen

Støtteforeningsformand Bent Jensen

2936 4353

Bakkens Banko Venner
Bakkens Banko Venner arrangerer flere gange ugentligt bankospil hos Centerbanko i Vanggaard Centeret på hjørnet af Paludan Müllers Vej og Nordre Ringgade i det nordlige Århus. Centerbanko drives sammen med 3 andre foreninger - CIF, VIK og Sabro IF.  

Bankens Banko Venner er altid på jagt efter flere hjælpere, da der skal bruges over 30 hjælpere pr. spilledag.

Interesserede kan henvende sig til Anker Mikkelsen, der er daglig leder, på telefon 86 78 42 77. Formand for Bakkens Banko Venner er Jens Jørgen Lundkvist.

 

Bakkens Venner
Bakkens Venner ledes af en bestyrelse på 7 personer. Formand er Jens Jørgen Lundkvist. Der rådes over ca. 20 hjælpere, der kan aktiveres til diverse indtægtsgivende aktiviteter.

Blandt Bakkens Venner primære aktiviteter kan nævnes det årlige juletræssalg ved VERI Centret. Herudover driver Bakken Venner kiosken på Vejlby Stadion.

2 mand fra Bakkens Venner er automatisk medlemmer i festudvalget under Skovbakken Fodbolds bestyrelse.

Old boys-afdelingen
Old boys-afdelingen er en selvstændig enhed under fodboldafdelingen, der primært arrangerer OB-kampe. To hold deltager i turneringer arrangeret af Østjysk Old Boys.

Overskuddet i OB-afdelingen går til arbejdet i vor ungdomsafdeling

OB-afdelingen ledes af bestyrelse på 5 personer. Formand er Sven Klostergaard.